Vrijwaring, auteursrecht, cookies en privacy

Vrijwaringsclausule (‘disclaimer')

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dunea en Rijnland (SWWK) streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen over de inhoud van de website, neem dan contact [link contactpagina] met ons op.
 
SWWK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en evenmin voor de inhoud van websites die naar de SWWK-website verwijzen. Dunea noch Rijnland aanvaarden aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid deze te raadplegen.
 

Auteursrecht

SWWK heeft het auteursrecht op deze website. Uitsluitend na onze schriftelijke toestemming vooraf is het toegestaan informatie van deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of te verspreiden. SWWK kan aan toestemming nadere voorwaarden verbinden.
 

Cookies en webstatistieken

Deze website maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers. Met die informatie kan SWWK haar website verbeteren en beter laten aansluiten op behoeften van websitebezoekers.
 

Privacy

SWWK neemt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of daarmee verenigbare doeleinden.
 

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47