Nieuws Nieuws

13 oktober 2017

Samenwerking leidt tot hergebruik en besparing

Rijnland en Dunea hebben de dienstverleningsovereenkomst op persleidingen verlengd. Dunea beheert nu bijna drie jaar het persleidingstelsel van Rijnland en afgesproken is dat nog zeker 2 jaar te...
31 augustus 2016

Risicovolle locaties beter in BEELd

Rijnland heeft een groot aantal kilometer persleidingen waarin het afvalwater van het riool wordt verpompt naar de afvalwaterzuiveringen in het gebied. Voor deze afvalwaterpersleidingen hebben...
4 juli 2016

Ondertekening samenwerking Waterketen

Gemeenten en Rijnland werken samen met drinkwaterbedrijven in waterketen Op maandag 4 juli hebben gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw een overeenkomst...

Onderzoek rioolbeheer Bollenstreek

Het bestuurlijk overleg van de regio Bollenstreek heeft gevraagd om onderzoek naar de werkaanpak van riooltaken in Bollengemeenten. Doel is om met de uitkomsten van het onderzoek een beter beeld...
11 februari 2016

Tweede regionale kennissessie waterketen

De 2e kennissessie in de waterketen, deze keer bij SWWK-partner Dunea in Scheveningen met aandacht voor asset management. Thema: 'Meten in de Keten'.
30 november 2015

Bijeenkomst ambtelijke trekkers Samenwerken aan Water

Ambtenaren uit de waterketen zijn via het landelijke initiatief 'Samen werken aan water' te gast bij SWWK-partner Dunea in Scheveningen.
1 oktober 2015

SWWK op WoW-dag

Op 1 oktober as. is de landelijke WOW-dag, een kennis- en netwerkevent voor weg- en waterbeheerders (overheid). De dag staat in het teken van Samen dromen, denken en doen. Innovatief en duurzaam....
27 december 2012

Dunea verlengt overeenkomst met Noordwijkerhout en Rijnland

Tot en met 2015 werken de gemeente Noordwijkerhout, Hoogheemraadschap Rijnland en Dunea samen aan een goed en efficiënt rioolbeheer.
27 januari 2015

Waterketenmiddag bij Rijnland

Dinsdagmiddag 27 januari ontvangt Rijnland allerlei partijen in de waterketen voor een conferentie.
19 december 2014

Fusie tussen twee waterlaboratoria strandt op BTW-kwestie

De voorgenomen fusie tussen Het Waterlaboratorium (HWL) in Haarlem en de Stichting Waterproef in Edam gaat niet door, omdat fiscale regels dit blokkeren. Het Ministerie van Financiën en de...

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47