Gemeenten en Rijnland werken samen met drinkwaterbedrijven in waterketen

Op maandag 4 juli hebben gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking in de waterketen, deze keer met drinkwaterbedrijven, zodat de keten nu volledig is. De ondertekening vond plaats in Gemaal De Cruquius.

Met de ondertekening bevestigen de partijen hun samenwerking in de waterketen: van afval- tot drinkwater. Doel is het bereiken van de zogeheten 3k’s: kostenreductie door gezamenlijk investeren, verlaging van de kwetsbaarheid van de watersector door kennisuitwisseling en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. De samenwerking is in navolging van het landelijke Bestuursakkoord Water in 2011. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de inliggende gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben zich verenigd in vier sub-regio’s: Leidse Regio, Bollenstreek, Kennemerland en Groene Hart.

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47