Samenwerking leidt tot hergebruik en besparing

Rijnland en Dunea hebben de dienstverleningsovereenkomst op persleidingen verlengd. Dunea beheert nu bijna drie jaar het persleidingstelsel van Rijnland en afgesproken is dat nog zeker 2 jaar te doen. Nieuw is dat het drinkwaterbedrijf ook de calamiteitenvoorraad voor het waterschap gaat beheren.
 
Leidingnetbeheer is een kerntaak voor Dunea. Of er nu schoon of vuil water doorheen stroomt, maakt daarin niet veel verschil. Ook niet als er een calamiteit is. Met veel gelijke onderdelen heeft een gezamenlijke voorraad zowel kosten- als milieuvoordelen. Het materiaal dat Dunea vanwege hygiëne maar één keer als noodleiding kan gebruiken, kan bij Rijnland probleemloos opnieuw worden ingezet voor persleidingen.
 
Aanleiding

Het idee om juist op dit onderwerp te gaan samenwerken ontstond tijdens een bezoek aan Dunea, toen een medewerker van Rijnland bekende koppelingen in de afvalbak zag liggen. Na wat gesprekken werden de voordelen van samenwerken al snel duidelijk. Door een hogere omloopsnelheid, is er minder kans dat de houdbaarheidsdatum van materialen wordt overschreden, belangrijk voor hygiënische toepassing. Rijnland krijgt een betere beschikbaarheid van de onderdelen en wordt ontzorgd op logistiek en beheer.


In de praktijk

De calamiteitenvoorraad persleidingen van Rijnland gaat eerdaags over naar het magazijn van Dunea. Bij een persleidingcalamiteit zal de wachtdienst van de afdeling Onderhoud van Rijnland contact zoeken met de storingsdienst en zal Dunea de benodigde onderdelen vanuit het magazijn direct transporteren naar een calamiteit in Rijnlandgebied. Dit kan dus ook buiten het leveringsgebied van Dunea zijn.

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47