Over SWWK

Samenwerking Waterketen is de samenwerking tussen Hoogheemraadschap Rijnland en drinkwaterbedrijf & natuurbeheerder Dunea. Samen zoeken we naar synergie in de waterketen; onderling en met andere partners.

Afspraken in het Bestuursakkoord Water zijn het kompas om waar mogelijk de krachten te bundelen en de prestaties te verbeteren, bijvoorbeeld via kennisuitwisseling. De samenwerking is continu in ontwikkeling en staat open voor gemeenten en andere partijen in de waterketen.

De samenwerking startte in 2001 met het beheer van het riool voor de gemeente Noordwijkerhout, toen als 'Het Waterketenbedrijf'. In 2013 is besloten de naam te wijzigen naar Samenwerking Waterketen, om samenwerking zonder onderlinge dienstverleningsverbanden meer kans te geven.

Met het beheer van persrioolleidingen geven de partners daar zelf het eerste bewijs van. Het leertraject laat Dunea kennis maken met ander soort leidingnet en Rijnland met de toepassing van asset management.

 

Foto: Verzorgingsgebied Hoogheemraadschap Rijnland en Drinkwaterbedrijf Dunea (Zeegroen toont de overlap tussen de verzorgingsgebieden. Bruin is een gedeelte van het verzorgingsgebied van Hoogheemraadschap Rijnland en lichtblauw van Drinkwaterbedrijf Dunea).

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47