Samenwerkingen

Door samen te werken, ontwikkelen we onszelf en elkaar. Samen weet je meer dan een. Samen sta je sterk. Samenwerking Waterketen zoekt synergie voor: kwaliteitsverbetering, tijd-/kostenbesparing en behoud & ontwikkeling van kennis.

Dit heeft tot nu toe geleid tot de volgende samenwerkingen en verkenningen:


Samenwerking Waterketen staat open voor meer samenwerkingsvormen met (keten)partners. Bent u actief in de waterketen (in onze regio) en ziet u kansen of wilt u daar nou juist graag over brainstormen? Neem dan contact op met ons!

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47