Optimalisatie beheer persleidingen

In 2014 hebben hoogheemraadschap Rijnland en Dunea de handen ineengelagen om gedurende drie jaar het beheer van 200 kilometer afvalwaterpersleidingen te optimaliseren.

"Dunea loopt voor in asset management op leidingen en daar kunnen wij van leren," verklaart Gert van der Kooij, directeur Water bij Rijnland. "Dunea wil graag testen of die vergaarde kennis en ervaring net zoveel profijt kan hebben voor Rijnland," licht Dunea-evenknie Ad de Waal Malefijt toe. "Wij willen durven meebewegen in de maatschappij. Zo blijft de marktwaarde van onze medewerkers goed, experts die straks schaars zullen zijn."

Samen werken
Na zorgvuldige afstemming is het beheer van de 200 km leidingen intussen overgedragen aan Dunea voor de duur van drie jaar. "Wij hebben eerst heel veel informatie uitgewisseld over wederzijdse verwachtingen, mogelijke kansen en aandachtspunten die bij dit proces horen," vertelt projectleider Co van Dongen. "Uiteindelijk zijn de acties concreet geworden en daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag."

Zowel bij Rijnland als Dunea zijn veel mensen betrokken voor de benodigde expertise en om de ambitieuze planning waar te maken. Op de processen asset management en verbetering van datakwaliteit zijn als eerste grote stappen gezet. Nu ligt de focus meer op het beheer van de persleidingen door Dunea.

Contactpersonen
Jarno Deen, Rijnland
Co van Dongen, Dunea

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47