Gemeentelijk rioolbeheer

Veel gemeenten en waterschappen zien de kosten van afvalwaterketenbeheer stijgen, terwijl de mogelijkheden voor dekking van de kosten beperkt zijn. Ook neemt de kans op kennisverlies toe door vergrijzing en hogere doorstroom van medewerkers.

Er zijn veel overeenkomsten in de organisatie van beheerwerkzaamheden voor een leidingnet. De gemeente Noordwijkerhout zag hierin als eerste de kans. Sinds 2001 werken we samen en sinds 2002 is er een dienstverleningsovereenkomst die het beheer van het rioolstelsel van Noordwijkerhout uitbesteed aan SWWK (voorheen Het Waterketenbedrijf).

Concreet betekent dit dat SWWK meedenkt en -ontwerpt aan het rioleringsstelsel van Noordwijkerhout, storingen aan dat stelsel 24/7 in ontvangst neemt en de opdracht uitzet bij een aannemer en dit begeleid.

Door de operationele taken uit te besteden, heeft de gemeente meer tijd voor regie en strategie. SWWK ontzorgt en levert advies vanuit de operationele organisatie en toepasbare deskundigheid vanuit de beide moederorganisaties.

Contactpersoon
Co van Dongen, operationeel manager SWWK rioolbeheer Noordwijkerhout – swwknoordwijkerhout@dunea.nl

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47