Natuurbeheer

Een ander raakvlak in de waterketen is waterkwaliteit en natuurbeheer. Hoogheemraadschap Rijnland beheert al jaar en dag de eerste reep duinen na het strand, Dunea het achterliggende natuurgebied dat moet voldoen aan de regels van Natura 2000.

Beide partijen weten natuurbeheerder uitstekend te combineren met watertaken. Ook gemeenten beheren veel groen. Drie partijen met elk een andere invalshoek op natuurbeheer, daar zitten synergiemogelijkheden.

De gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zochten contact met SWWK met als doel kennisuitwisseling over het beperken van de groei van de blauwalg. Een bezoek aan de Afgedamde Maas en de infiltratieplassen in Meijendel gaven inzichten. Het is (nog) niet tot een project gekomen.

Contactpersoon
Willemijn Bouland-Oosterwijk

Met wie kan ik contact opnemen?

Kies het onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben en uw contactpersoon verschijnt onder het dropdownmenu.

Ad de Waal Malefijt, manager sector Water Dunea

088 347 55 70

Gert van der Kooij, directeur Water Rijnland

Willemijn Bouland-Oosterwijk, programmamanager waterketen

088 347 5460

Mike Dijkstra, programmamanager waterketen Rijnland

071 306 3313

Co van Dongen, projectleider

088 347 56 29

Co van Dongen, operationeel manager/ contractbeheer

088 347 56 29

Arie van der Plas, opdrachtgever vanuit gemeente Noordwijkerhout

Henk Beukenholdt, projectleider vervanging en aanleg

088 347 53 31

Fred Gielesen, netbeheerder

088 347 53 78

Thijs van der Bos, netbeheerder

088 347 53 44

Meldingen rioolbeheer Noordwijkerhout

088 347 47 47